Phản ứng của ĐTC và giáo triều Rôma trước cái chết đột ngột của ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc.

You may also like...