Phỏng vấn linh mục Giuse Vũ Quang Tấn – Đặc trách giáo xứ Yên Phú, Yên Bái, G.P Hưng Hóa.

You may also like...