Đức Thánh Cha tuyên bố thứ Tư lễ Tro, 2/3, là Ngày ăn chay cầu nguyện cho Ucraina

You may also like...