Đức Thánh Cha thay đổi giáo luật, cho phép phụ nữ lãnh thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ.

You may also like...