Đức Cha Giuse Nguyễn Năng được bổ nhiệm Tổng Giám Mục Sàigòn.

You may also like...