Tân linh mục Việt Nam đầu tiên của giáo phận Port Pirie – Nam Úc.

You may also like...