Thánh Lễ An Táng ĐTGM Leonard A. Faukner nguyên TGM giáo phận Adelaide – Nam Úc.

You may also like...