Arnaud Beltrame, một quân nhân theo bước chân Thánh Maximilian Kolbe.

You may also like...