Gương xấu gây thương tổn tâm hồn và cướp mất niềm hy vọng.

You may also like...