Phỏng vấn cha Giuse Phạm Minh Ước cựu quản nhiệm cộng đồng Công Giáo Việt Nam Nam Úc.

You may also like...