Thánh Lễ và Rước Kiệu kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima tại giáo xứ Ottoway – Nam Úc.

You may also like...