Sinh Nhật Cha P.X Trương Bửu Diệp lần thứ 120.

You may also like...