Tưởng nhớ lễ giỗ 15 năm và cầu nguyện cho tiến trình tuyên thánh đấng đáng kính P.X Nguyễn Văn Thuận.

You may also like...