Thánh Lễ, chầu Thánh Thể & lần Chuỗi Mân Côi kỷ niệm lần thứ 4 Đức Mẹ hiện ra tại Fatima – Tại giáo xứ Ottoway Nam Úc.

You may also like...