Thánh Lễ tại giáo xứ Ottoway kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lần thứ 4.

You may also like...