Daily Archive: August 13, 2017

Bài giảng Chúa Nhật XIX thường niên năm A.

Video Hoá bánh, dân chúng ăn no Môn đệ vượt biển, Chúa cho dân về. Thuyền giữa biển, sóng tứ bề. Chúa đi cầu nguyện tràn trề tình thương. Canh tư đêm tối, lạ thường! Chúa đi trên nước, đường đường thản nhiên Môn đệ hồn vía thôi miên! Tưởng là ma quỉ hiện nguyên hình hài. An tâm! đừng sợ! Thầy đây! Phêrô lên tiếng: Con đây đến Thầy! Được phép Phêrô xuống ngay Đi trên mặt biển thật hay hơn người. Nhưng rồi sóng gió cuộc đời Đức tin yếu kém,  dìm đời chìm sâu. Giơ tay! lớn...