Daily Archive: February 17, 2017

XIN ƠN THÁNG 2/2017.

Ý cầu nguyện xin ơn Con là Têrêsa Thủy hiện ở Mensfield Park, con bị bệnh tê chân nhiều, đi lại đau đớn và khó khăn xin cha Trương Bửu Diệp cầu bầu cùng Chúa cho được giảm bớt bệnh, đi lại được con xin cảm tạ Cha. Con là Anna con đã bị bệnh suyễn 23 năm xin tạ ơn Cha đã ban cho con được hết bệnh hơn hai năm nay không phải thở bằng máy nữa. Con xin Cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho con. Một gia đình xin cầu bình an cho mọi người...