Daily Archive: February 2, 2017

Bài giảng Chúa Nhật V thường niên năm A.

Video Các con như là muối đất Ướp mặn gian trần vướng mắc tội khiên. Muối mặn bản chất tự nhiên Muối lạt, vô ích, ai điên đem dùng? Đèn sáng mà để đáy thùng Hỏi rằng có ích, có dùng được chăng? Thành phố cao tựa hải đăng Bày ra trước mắt như trăng ngày rằm.  Cuộc sốg khiêm tốn âm thầm Ít lời, nhỏ nhẹ, thấm giầm hy sinh Gương sáng không chỉ đọc kinh Chân thành, bác ái, dễ tin, nhớ đời. Chung quanh nghe quá nhiều lời Điếc tai, nhức óc, thói đời đảo điên Ánh...