Daily Archive: February 24, 2017

Bài giảng Chúa Nhật VIII thường niên năm A.

Video Thiên Chúa thánh thiêng cao cả Tiền của, vật chất, là bã phù vân Không thể bày chuyện cân phân Thiên Chúa – Tiền của –  chủ nhân cuộc đời. Thiên Chủ chỉ phán một lời Hoa huệ, khoe sắc, tuyệt vời đẹp xinh Chim thú không phải mưu sinh Líu lo, nhảy múa, nhờ tin Ông Trời. Bao năm ta sống trên đời? Buồn, lo, kiếm sống, rã rời xác thân. Sáng sớm vội vã kiếm ăn. Đêm nằm trăn trở băn khoăn bạc tiền. Phải tìm Nước Chúa trước tiên Quan phòng Chúa định bình yên trong ngoài....