Thánh Lễ đồng tế giỗ Cha F.X Trương Bửu Diệp lần thứ 71

You may also like...