Daily Archive: June 2, 2024

Đồng hành 27: Lòng bác ái – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

Lòng Bác ái. Đó là ơn Chúa ban qua những gương sáng cụ thể và nhãn tiền. Cụ thể hay nhãn tiền đều cùng nghĩa là sờ sờ trước mắt. Vì gương sáng sờ sờ trước mắt nên người công giáo dễ thực thi bác ái hơn. Đi lễ Chúa Nhật không ai là không thấy người cầm rổ xin tiền và rất nhiều bà con giáo dân bỏ tiền vào rổ. Việc quyên tiền nầy dễ gây chú ý vì tiếng khua chạm của tiền cắc và đồng thời cũng là một kêu gọi “rộng tay đóng góp” cho việc...

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA Sách Xuất Hành 24.3-8;Thư Thứ I Thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô 9. 11-15và Phúc Âm Thánh Marcô 14. 12-16, 22-26 Bài trích Phúc Âm theo Thánh MarcôNgày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?” Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: “Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo...