Đức Thánh Cha thêm 21 vị tử đạo của Giáo hội Chính Thống Coptic vào danh sách các thánh Công giáo

You may also like...