Hội đồng Giám mục Pháp ủng hộ án phong chân phước cho cha De Lubac

You may also like...