Daily Archive: January 2, 2023

Tưởng nhớ và cầu nguyện: Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI

Thời gian: Thứ Ba 03/01/2023 (lúc 09 giờ tối – giờ Việt Nam)Các múi giờ:– California / Vancouver (PST):  06:00– Houston / Miami:  08:00– New York / Toronto:  09:00– Anh / Ireland:  14:00– Roma:  15:00– Việt Nam:  21:00– Hàn Quốc / Nhật Bản:  23:00Kính mời quý vị tham gia buổi Tưởng nhớ và Cầu nguyện cho Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI đáng kính!Link:https://youtu.be/2xEsFoI9DfQ(Quý vị có thể bấm ĐĂNG KÝ kênh Youtube để nhắc giờ cầu nguyện)