Daily Archive: January 7, 2023

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Hiển Linh – Lm. Peter Trần Thế Tuyên

Bê-Lem, Giu-đa, Nam bộNơi Chúa Giáng Sinh cứu độ gian trần.Từ vua cho đến quần thầnKhông ai hay biết, phải lần sử kinh. Bê-Lem sinh Đấng Cứu TinhTân vương Do Thái chúng sinh đang chờ.Ba vua người ngoại đến thờ.Nhận ra Thiên Tử “dại khờ” vì yêu! Làm người! phương thế tuyệt chiêu!Cận thân gần gũi bao nhiêu cũng vừa.Người ơi xin miễn nói bừaKhông hay không biết đổ thừa rằng quên. Thiên Chúa Cứu Độ là TênHiển Linh tỏ lộ ơn trên cho đời:Ánh sao tiếng Chúa gọi mờiĐi tìm Thiên Chúa sáng ngời vinh quang. Amen