Đức Tổng giám mục Công giáo Nga bày tỏ ngạc nhiên vì Đức Thánh cha tuyên bố sẵn sàng đi Mascơva

You may also like...