Daily Archive: May 16, 2022

Đức Thánh cha tôn phong mười vị hiển thánh

Lúc gần 10 giờ sáng, Chúa nhật 15 tháng Năm năm 2022, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Quảng trường thánh Phêrô, với nghi thức tôn phong mười vị chân phước lên bậc hiển thánh. G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA Đây là lễ phong thánh đầu tiên từ hơn hai năm rưỡi tại Quảng trường này, vì đại dịch. Lần chót, Đức Thánh cha chủ sự lễ phong thánh là ngày 13 tháng Mười năm 2019, để tôn phong năm vị hiển thánh, đứng đầu là Đức Hồng y John Henry Newman...