Phép lạ được nhìn nhận, Đức Gioan Phaolô I sẽ được phong chân phước

You may also like...