Giai đoạn áp chót trong án phong chân phước Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I.

You may also like...