Thi hài Đấng Đáng kính Carlo Acutis được trưng bày cho tín hữu kính viếng

You may also like...