Thánh lễ giỗ Cha Trương Bửu Diệp lần thứ 75 tại Adelaide – Nam Úc.

You may also like...