Đức Thánh Cha Phanxicô: Các mục tử cần gần gũi với mọi người, quyết liệt không phải lúc nào cũng tốt.

You may also like...