Đức Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc chia sẻ Tết xa quê với người di dân.

You may also like...