Lời chúc Xuân Canh Tý 2020 của cha Tuyên – Nguyên Cáo Thỉnh Viên án tuyên Thánh cha P.X Trương Bửu Diệp.

You may also like...