Thánh lễ Đức Thánh Cha Phanxicô tôn phong 7 chân phước lên bậc Hiển Thánh.

You may also like...