Ý cầu nguyện tháng 2 của Đức Thánh Cha: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y.

You may also like...