Rước Đức Mẹ, Thánh Lễ, Dâng Hoa và chầu Thánh Thể mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.

You may also like...