Các mục tử cần có sự hiền lành của Chúa Giêsu.

You may also like...