THÁNH LỄ VÀ BUỔI CHẦU THÁNH THỂ, CẦU NGUYỆN, LẦN CHUỖI MÂN CÔI KỶ NIỆM 100 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA LẦN THỨ 3 Ở FATIMA TẠI GIÁO XỨ OTTOWAY, NAM ÚC.

You may also like...