Đức Thánh Cha Phanxicô: Tôi Tớ Chúa Dorothy Day đã tìm thấy Thiên Chúa trong tình yêu dành cho người nghèo.

You may also like...