Đức Thánh Cha Phanxicô đến Bồ Đào Nha tham dự Đại Hội Giới trẻ Thế Giới.

You may also like...