Thánh Lễ tạ ơn nhân chuyến viếng thăm Nam Úc của cha Roland Jacques OMI (Dương Hữu Nhân).

You may also like...