Giáo hội Ba Lan chuẩn bị lễ phong chân phước vào ngày 12/9

You may also like...