Một người Đài Loan được bổ nhiệm là thành viên của Hàn lâm viện Tòa Thánh về Khoa học

You may also like...