Truyền hình trực tiếp Lễ Lòng Chúa Thương Xót do Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành.

You may also like...