Thứ Sáu Tuần Thánh tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu Kitô.

You may also like...