Bắt đầu án phong thánh cho cha mẹ của thánh Gioan Phaolô II.

You may also like...