Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên cựu cáo thỉnh viên dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn cụ bà Anna Vũ Thị Nhậng – Thân mẫu của anh Tuất.

You may also like...