Cập nhật tiến trình tuyên thánh Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

You may also like...