Người loan báo Tin mừng không phải nhà kinh doanh hay người tìm địa vị.

You may also like...